Publications

Publications

 

Journal articles

Illés Gábor: Thuküdidész és a politikai realizmus. Politikatudományi Szemle. 2015/1. 111-133. pp. [Thucydides and political realism]

Szűcs Zoltán Gábor: Politika egy tökéletlen világban – A politikai realizmus elméleti előfeltevéseiről 
Politikatudományi Szemle. 2014/4.  7-34. pp. [Politics in an imperfect world: On the theoretical premises of political realism] 

Books, books chapters

Szűcs Zoltán Gábor - Gyulai Attila (szerk.): A hatalom ködében: Bevezetés a realista politikaelméletbe.  L'Harmattan. 2016. [In the fog of power: An introduction to realist political theory]